blog_tn_Bez nazwy-1, sesja wizerunkowa dla coacha Magdaleny Warych